Uz ljubaznost i prijatnu atmosferu učinićemo da vaša poseta stoma-tologu postane prijatno iskustvo.

DENTART
Dumidran bb, Tivat 85320
Crna Gora

Telefoni:
+382 69 358 322
+382 69 047183
+382 32 671 120
E-mail:
 

Za vaš zdrav i lijep osmijeh!
Stomatološka klinika DENTART

Cenovnik

Bolesti zuba
prva pomoć 10.00 €
pulpit po kanalu 15.00 €
gangrene po kanalu 20.00 €
liječenje dubokog karijesa 10.00 €
plomba 1 površina 25.00 €
plomba 2 površine 30.00 €
plomba 3 površine 35.00 €
nadogradnja sa kočićem 50.00 €
izbjeljivanje devitaliziranog zuba 20.00 €
izbjeljivanje zuba po vilici 100.00 €
rtg 10.00 €

Dječija i preventivna stomatologija
pulpit mliječnog zuba 10.00 €
drenaža mliječnog zuba 5.00 €
plomba na mliječnom zubu 20.00 €
vađenje mliječnog zuba sa anestezijijom 15.00 €
vađenje mliječnog zuba bez anestezije 5.00 €
zalivanje fisura 10.00 €

Ortodoncija
mobilni aparat po vilici 200.00 €
monoblok 400.00 €
fiksni aparat po vilici 700.00 €
ritejner 200.00 €
zaštitni splint 50.00 €
  Bolesti usta
skidanje kamenca sa svih zuba 25.00 €
skidanje mekih naslaga 15.00 €
peskarenje svih zuba 20.00 €
hirurška obrada parodontalnog džepa 60.00 €
obrada parodontalnog džepa 10.00 €

Oralna hirurgija
vađenje zuba sa anestezijom 20.00 €
komplikovano vađenje zuba 35.00 €
vađenje impaktiranog zuba 110.00 €
resekcija jednok. zuba  sa punjenjem kanala 100.00 €
resekcija dvokor. zuba sa punjenjem kanala 120.00 €
plastika frenuluma, plike 60.00 €
nivelacija grebena 60.00 €
incizija abscesa 15.00 €
režanj operacija po vilici 400.00 €
ugradnja implanta + nadogradnja 800.00 €

Stomatološka protetika
parcijalna akrilatna proteza 200.00 €

totalna akrilatna proteza

250.00 €
parcijalna skeletirana proteza 350.00 €
totalna skeletirana proteza 400.00 €
parcijalna fleksibilna proteza 280.00 €
totalna fleksibilna proteza 320.00 €
metalokeramićka krunica 100.00 €
bezmetalna krunica 200.00 €
bezmetalna faseta 200.00 €
privremena kruna 10.00 €
DENTART
Dumidran bb, Tivat 85320
Crna Gora
Telefoni: +382 69 358 322
+382 69 047183
+382 32 671 120
E-mail: