Milica Lutovac Radonjić

Milica Lutovac Radonjić

Završila Srednju medicinsku školu u Beranama, smjer zubno-stomatološka sestra tehničar.

2019. završila Fakultet za menadžment Herceg Novi, smjer Finansije, računovodstvo i bankarstvo.

Pripravnički staž završila u ordinaciji Dentart, Tivat, gdje je u stalnom radnom odnosu.

Share: